Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
ogłasza konkurs ofert na:

realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
''Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w formie schroniska
dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania''

Oferty na konkurs należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300 lub wysłać na adres poczty elektronicznej mgops@gryfow.pl lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia
21 września 2017 roku do godziny 900.
W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data i godzina jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

Więcej informacji w załączonych plikach

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone