Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
informuje:

o złożonych ofertach na konkurs w zakresie realizacji zadań publicznych:
''Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w formie schroniska
dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania''

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostały złożone dwie oferty na udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn.
W części dotyczącej udzielenia schronienia dla bezdomnych kobiet nie złożono żadnej oferty.

Więcej informacji w załączonych plikach

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone