Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
informuje:

o wyborze oferty w konkursie w zakresie realizacji zadań publicznych:
''Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w formie schroniska
dla osób bezdomnych oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania''

W otwartym konkursie ofert została wybrana oferta nr 2 złozona przez:

PRZYSTAŃ Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
59-820 Leśna, ul. Baworowo 18F

Więcej informacji w załączonym pliku

Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone