Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
59-620 Gryfów Śląski, Ubocze 300Godziny urzędowania
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek od 700 do 1500
Środa NIECZYNNE (praca biurowa)

Dział Świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego
przyjmuje interesantów w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek od 700 do 1200
Środa NIECZYNNE (praca biurowa)

Kontakt
Dyrektor 75 78-13-782
dyrektormgops@gryfow.pl
Pracownicy socjalni
Zastępca Dyrektora
75 78-13-781
mgops@gryfow.pl
Księgowość, kadry 75 78-11-006
opieka@gryfow.pl
Świadczenia rodzinne 75 30-70-404
zrodzinne@gryfow.pl
Fundusz alimentacyjny 75 30-70-445
zrodzinne@gryfow.pl
Psycholog,
punkt konsultacyjny
75 30-70-054
Asystent rodziny 733 138-139
Świetlica środowiskowa,
Klub Seniora
501 173-563
FAX 75 78-11-007
ePUAP

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 roku
Autor strony: Mentos ©