Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
ogłasza nabór na:

Opiekun prawny
Kurator osoby ubezwłasnowolnionej

Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300.


Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone