Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Wychowawca w świetlicy środowiskowej - 1 etat

Wszelkie informacje na temat naboru znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Dokumenty aplikacyjne (umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko - wychowawca w świetlicy środowiskowej") należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300 lub pocztą do dnia 29 sierpnia 2017 roku do godziny 1500 (decyduje data wpływu do MGOPS).
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone