Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik socjalny - 1 etat
zatrudnienie od 2 stycznia 2017 roku

Wszelkie informacje na temat naboru znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Dokumenty aplikacyjne (umieszczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko - Pracownik socjalny") należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300 lub pocztą
do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 1500 (decyduje data wpływu do MGOPS).
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone