Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

produkty spożywcze przeznaczone do paczek świątecznych
dla podopiecznych mgops w gryfowie śląskim

Zamówienie obejmuje sprzedaż, spakowanie i wydanie produktów żywnościowych dla podopiecznych MGOPS

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mgops@gryfow.pl
do dnia 21 listopada 2016 roku do godziny 900
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez kierownika MGOPS w Gryfowie Śląskim w dniu 21 listopada 2016r.
Informacji odnośnie zapytania udziela Pan Piotr Jaworski tel. 757813781


Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone