Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

paczki z produktami żywnościowymi
dla podopiecznych mgops w gryfowie śląskim

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300
do dnia 9 listopada 2017 roku do godziny 900
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenia ofert dokona komisja powołana przez kierownika MGOPS w Gryfowie Śląskim.

Informacji odnośnie zapytania udziela Pan Piotr Jaworski tel. 757813781


Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone