Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

dożywianie podopiecznych
oraz dzieci w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski

Przetarg składa się z dwóch części:
CZĘŚĆ 1:
Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego jednodaniowego posiłku dziennie dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

CZĘŚĆ 2:
Przygotowanie, dostawa i wydawanie jednego gorącego dwudaniowego posiłku dla dzieci uczących się w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski. Dopuszcza się złożenie oferty tylko na jedną wybraną część.

Oferty należy składać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - Ubocze 300
do dnia 6 lipca 2015 roku do godziny 10:00.


Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone