Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim

Informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dożywianie podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski”.

Na część I:
„Dożywianie podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim” wybrano ofertę firmy:
Katering "HALINKA" Elżbieta Sieniuć
ul. Jana Pawła II 5
67-320 Małomice

Na część II:
„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Gryfów Śląski” wybrano ofertę firmy:
Katering "HALINKA" Elżbieta Sieniuć
ul. Jana Pawła II 5
67-320 Małomice

Kierownik MGOPS
Krystyna Pietruszewska
6 lipca 2015r.


Pliki do pobrania:

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2020 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone