Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
informuje:

Zgodnie za Zarządzeniem nr 99/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 1 grudnia 2016 roku Gmina Gryfów Śląski wprowadza wspólne rozliczenie podatku od towarów i usług.
W związku z tym wszystkie faktury dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim od 1 stycznia 2017 roku proszę wystawiać na następujące dane:

Nabywca:
Gmina Gryfów Śląski
ul. Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski
NIP: 616-12-23-228


Odbiorca (płatnik, adres do korespondencji):
Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
59-620 Gryfów Śląski, Ubocze 300Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 roku
Autor strony: Mentos ©